عکس / گلوله های رنگی سبز بر روی تصویر بزرگ خامنه ای در کرج

تصویری بزرگی از خامنه ای که بر روی دیوار ساختمانی واقع در یکی از نقاط پر تردد شهر کرج کشیده شده است، بصورت مکرر توسط گلوله های رنگی سبز مورد اصابت قرار میگیرد. پرتاب این گلوله های رنگی به قدری مستمر گردیده که داربست های مخصوص ترمیم تصویر توسط شهرداری کرج اکثرا در این مکان باقی گذاشته میشوند

تاریخ تصویر ۱۱ مهرماه ۱۳۸۹
جهت بزرگ نمایی بر روی تصویر کلیک بفرماییدتصویر دیگری از این ساختمان که در گذشته منتشر شده بود
عاشورای ۱۳۸۸