شعار نویسی در مسیر کوهپیمایی دربند به توچال

تصاویری از شعار نویسی های ارتفاعات شمال تهران در مسیر پناهگاه شیرپلا
شعارهای مرگ بر خامنه ای، درود بر موسوی و کروبی، سبزها ایستاده اند و ...
ا
دانلود فایل فشرده ۲۷ عکس


دانلود نماهنگ

جهت بزرگ نمایی بر روی تصویر کلیک بفرمایید