تظاهرات ۱۳ آبان ۱۳۸۸ - اطراف میدان هفت تیر

یک سال گذشت ... فیلمی جدید از تظاهرات جنبش سبز در اعتراض به کودتای انتخاباتی - روز ۱۳ آبان سال ۸۸ (روز دانش آموز) در محدوده اطراف میدان هفت تیر.
صحنه هایی از حمله به مردم با گاز اشک آور ... شعار مردم:‌ مرگ بر دیکتاتور / زندانی سیاسی آزاد باید گردد / یا حسین، میرحسین / دیکتاتور بیچاره، بازی ادامه داره / استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی / روحانی واقعی، منتظری، صانعی / کروبی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن ... و همخوانی سرود یار دبستانی


دانلود در چهار کیفیت
mp4 26mb - 3gp 10mb - 3gp 24mb - wmv 113mb