پخش روزنامه اعتماد ملی در دانشگاه علم و صنعت - ۲۵ آبان

توضیحات منتشر شده به همراه فیلم: ویدئویی که مشاهده می فرمایید توسط یکی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت برای ما ارسال شده و مربوط به پخش روزنامه ی های تک صفحه ای اعتماد ملی (شماره ی آخر یا سوم که در آن یادی از شهید سبز دانشگاه علم و صنعت، مهندس کیانوش آسا شده بود) امروز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۹ در روبروی دانشکده ی عمران و صنایع دانشگاه علم و صنعت و در شمارگان بالا می باشد