پخش نشریه دانشجو در دانشگاه علم و صنعت - ۳۰ آبان

در آستانه ی فرا رسیدن دومین ۱۶ آذر سبز، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت اخیراً اقدام به تکثیر و پخش نشریات و تراکت های سبز در راستای آگاهی بخشی و دعوت دانشجویان به گرامیداشت روز دانشجو نمودند. در همین راستا تعداد زیادی از نشریاتی ماند "روزنامه کلمه" و روزنامه اعتماد ملی" و "نشریه دانشجو" در سطح دانشگاه و در خوابگاه های دانشجویی پخش شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته اند. ویدئویی که مشاهده می فرمایید مربوط به پخش شماره ی ۴ نشریه دانشجو روبروی ساختمان دانشکده های عمران و صنایع و نیز روبروی دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت در تاریخ یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹ می باشد