پخش تراکت های "دانشگاه زنده است" در آستانه ی ۱۶ آذر در دانشگاه علم و صنعت

در آستانه ی فرارسیدن دومین ۱۶ آذر سبز، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت با پخش تراکت های "دانشگاه زنده است" در سطح وسیع در خوابگاه های دانشجویی از دانشجویان برای حضور در مراسم این روز در دانشگاه دعوت کرده اند.
لازم به ذکر است دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در روزهای گذشته اقدام به شعارنویسی، پخش تراکت و توزیع روزنامه های "کلمه" و "اعتماد ملی" و نشریه ی "دانشجو" در سطح گسترده در دانشگاه کرده اند و از سایر دانشجویان برای شرکت در مراسم این روز در دانشگاه دعوت به عمل آورده اند