فعالیتهای بشردوستانه و زیست محیطی شهید کیانوش آسا

صفحه فیسبوک "دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت" به مناسبت روز دانشجو، ویدئو کلیپی از فعالیت های بشردوستانه و زیست محیطی شهید "کیانوش آسا" را انتشار می دهد. این ویدئو کلیپ زیبا توسط جمعی از دوستداران شهید کیانوش آسا ساخته شده و شامل صحنه هایی مستند از مراسم باستانی آتش افروز نوروزی، توزیع نهال، نهال کاری، دانه پاشی پرندگان و فعالت در جهت پاکسازی کوهستان می باشد