تقدیم گل به دکتر سپهر استاد دانشگاه آزاد شیراز / ۱۶ آذر ۸۹

تقدیم گل دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز به دکتر سپهر استاد اصلاح طلب تحت فشار و از مسئولان ارشد ستاد موسوی در استان فارس