اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به صفار هرندی

به گزارش دانشجونیوز دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با شعار «مرگ بر دیکتاتور» به حضور صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در این دانشگاه اعتراض کردند. دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۸۹