تظاهرات ۲۵ بهمن - ۲۸

توضیح منتشر شده به همراه ویدیو: فرار بسیجیها از دست مردم - به خاطر حذف چهره مردم مجبورم فقط یه تیکه از این ویدیو اپلود کنم

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود