اعتراضات شبانه - ۱۰ اسفند


الله اکبرهای شبانه شیراز 10 اسفند 89 / شیرازیها با فریاد مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور اولین سه شنبه های اعتراض را سبز کردند

دانلود

فریادهای الله اکبر در شهر تهران شامگاه دهم اسفند 1389


دانلود

مجتمعی در سعادت آباد تهران- دهم اسفند ماه 1389-ساعت ده شب- به طرزی ناگهانی و با شدتی که حتا در اوج شلوغی های سال گذشته هم شاهدش نبودیم، الله اکبر مردم تبدیل به مرگ بر دیکتاتور شده و چنان قوی است که دل آدم را می لرزاند


دانلود

بلوارمرزداران نرسیده به اشرفی اصفهانی... تو این محل تقریباً یکسالی میشد که خبری از الله اکبر نبود امشب به شدت الله اکبر می گفتن منم هول کردم شروع کردم باهاشون همراه شدن دیر یاد فیلم گرفتن افتادم این حدود ساعت ده و بیست دقیقه است ...


دانلود