تدارک لباس شخصی ها برای حمله به تظاهرات مردم - ۱۳۸۸

فیلم دسته ای از سرکوبگران و لباس شخصی های مزدور جمهوری اسلامی ساعاتی قبل از حمله به مردم در میدان ولیعصر روز قدس سال 88 جمعیت انبوه تظاهر کنندگان از سمت خیابان کریمخان و بلوار کشاورز از دو سو به طرف ولیعصر می آیند و هنوز مزدورها جرات حمله ندارند.
ساعت حدودا 4 وقتی جمعیت پراکنده شد شروع به حمله کردند


دانلود

روز قدس خیابان ولیعصر بالاتر از میدان سال 88 ساعاتی قبل از درگیری

دانلود

چند ساعت قبل از حمله کردن به مردم در خیلبان ولیعصر

دانلود