درگیری نیروی انتظامی و تماشاگران مسابقه فوتبال ملوان انزلی و پرسپوليس

ورزشگاه تختی بندر انزلی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۰


صحنه ای دلخراش از تشنج یک تماشاگر بازی ملوان و پ‍‍رس‍ولیس در اثر استشمام گاز اشک آور

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود