نگران ایران فردا - فیلمی از مراسم سوگواری عزت‌الله سحابی

در این فیلم محمد ملکی، لطف الله میثمی، مهندس معین فر، حبیب الله پیمان،سوسن شریعتی،سارا شریعتی،احسان شریعتی، محمد حیدری و مجتبی نجفی خاطرات و دیدگاه های خود را نسبت به مهندس سحابی در فضایی تاثربرانگیز بیان کرده اند