سه تار و نوای یار دبستانی

نوازندهٔ سه تار به همراه کودک خردسالش عابرین پیاده را با اجرای آهنگ یار دبستانی تحت تاثیر قرار میدهد


دانلود