ادامهٔ اعتراضات مردمی از فراز پشت بامها

فریاد الله اکبر مردم خشمگین هرشب لرزه بر اندام حکومت می اندازد و تلاش نیروهای حکومتی برای ایجاد فضای رعب و وحشت بی‌ نتیجه مانده، تا جایی که مردم برای هر چه بیشتر رسا شدن فریادشان از بلندگو هم استفاده میکنند

یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۸
July 12 2009

دانلود