حملهٔ مردم به موتورسواران بسیجی‌

موتورسواران بسیجی‌ از هراس مردم خشگین با بجا گذاشتن موتور‌هایشان پا به فرار میگذراند


دانلود

احاطه شدن و دستگیری نیروهای سرکوبگر توسط مردم خشمگین و شعار بسیجی‌ منافق اعدام باید گردد و مرگ بر خامنه‌ای


دانلوددانلود

به آتش کشیده شدن بانک ملت امیر آباد


دانلود


دانلود