ایجاد رعب و وحشت توسط نیروهای حکومتی

فیلمی تازه منتشر شده به همراه این توضیحات:
در این تصاویر بازداشت وحشیانه تمامی اعضای یک خانواده در شمال تهران که احتمالا مربوط به جریانات اخیر بوده را مشاهده می‌کنید. در این عملیات از تمامی امکانات موجود از جمله اتوموبیل و نیروهای لباس شخصی و همچنین انواع سلاح سرد استفاده شده است! همچنین پلیس نوپو


Download mp4