در تورنتو برای آزادی خیابانهای ایران خواندU2

U2
در ادامهٔ تور جهانی‌ خود اینبار در بزرگترین استادیوم تورنتو در دو شب متوالی ۲۵ و ۲۶ شهریور برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر ترانهٔ "یکشنبه، یکشنبهٔ خونین" را در حمایت از جنبش سبز ایران و برای آزادی خیابانهای ایران خواند. در این کنسرت صحنه‌هایی‌ از اعتراضات مردم ایران به صورتی‌ بسیار هنرمندانه و زیبا به نمایش در آمد که مورد تشویق فراوان قرار گرفت