سخنرانی آیت الله منتظری در مورد عدم مرجعیت خامنه ‌ای

آيت الله منتظری: نیست ایشون (خامنه ‌ای) در حد مرجعیت، حق هم نداره فتوا بده، بی روردبايستی. مرجعيت شيعه را مبتذل كردند.... سال ۱۳۷۶


دانلود