انتقاد رو در روی محمود وحید نیا از خامنه‌ای

انتقاد برندهٔ المپیاد جهانی‌ ریاضی از عملکرد رهبری در حضور وی


دانلود