سخنان پر شور یک دختر دانشجو خطاب به حمید رسایی

گوشهٔ دیگری از اعتراضات دانشجویان دانشگاه چمران اهواز به حمید رسایی نمایندهٔ طرفدار احمدی‌نژاد - فیلمای تازه منتشر شده از جلسهٔ ۵ آبان


دانلود


دانلود