اعتراض دانشجویان دانشگاه اهواز به سخنرانی‌ حمید رسایی

بسيج دانشجويی دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخی را با حضور حميد رسايی نمايندهٔ تهران برپا کرده بود که دانشجویان معترض شعار‌هایی چون "مرگ بر ديکتاتور" و "بسیجی روسیه دیگر اثر ندارد" سر دادند. در ادامه پس از اینکه حميد رسايی خود را به پیامبر تشبیه نمود و دانشجویان را به کفار، دانشجویان وی را به شدت هو کرده و مورد تمسخر قرار دادند. - ۵ آبان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

مجموع دو فیلم اول

دانلود