شهدا و مصدومین روز عاشورا - ۷ دی

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند


دانلود

امروز پل کالج ساعت 12 ظهر در حالی که مردم نیروهای گارد را محاصره کرده بودند و خلع لباسشان می کردند یکی از هموطنانمان در عاشورای تهران به شهادت رسید
صحنه شهید شدن وی همانند شهید شدن ندا می باشد


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود