دستگیری و خلع سلاح و لباس مامورین گارد ویژه توسط مردم

دفاع مردم در مقابل حملات گارد ویژه در روز عاشورا


تظاهرات روز عاشورا - پل کالج - مردم تعدادی از نيرو های يگان ويژه را محاصره کرده اند در بين آن ها يک درجه دار ستوان يکم نيروهای يگان ويژه ديده می شود. مردم يکديگر را دعوت به آرامش و پرهيز از خشونت می کنند اين در حالی است که اين نيرو ها دقايقی قبل چهار نفر از مردم را هدف گلوله قرار داده بودند


دانلود


دانلود