تظاهرات دانشگاه علم و صنعت - ۲۴ آذر

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ظهر امروز سه شنبه ۲۴ آذر در پی بازداشت کامران آسا برادر شهید کیانوش آسا تجمعی اعتراض آمیز برگزار کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تجمع خود خواستار آزادی کامران آسا که روز ۱۶ آذر و پس از حضور در دانشگاه علم و صنعت بازداشت شده است، شدند و همچنین حملات نیروهای نظامی به دانشگاه ها و توطئه جدید کودتاچیان و هتک حرمت به امام توسط صدا و سیما رو محکوم کردند.

این تجمع سبز از مقابل دانشکده مهندسی شیمی با خواندن سرود یار دبستانی (دانشکده محل تحصیل شهید کیانوش آسا) آغاز شد. دانشجویان که دست نوشته هایی همچون "کیانوش آسا را آزاد کنید" و "مرگ بر دیکتاتور" و همچنین عکس هایی از امام خمینی در دست داشتند و به سمت سردر دانشگاه حرکت کردند.

جمعیت شرکت کننده در این تجمع که بالغ بر ۱۰۰۰ نفر بودند شعارهایی همانند "اونی که تلقب کرده، عکس ها را پاره کرده"، "الله اکبر"، "یا حسین، میر حسین"، "دیکتاتور بدونه، به زودی سر نگونه"، "بسیجی حیا کن، مفت خوریو رها کن"، "ندای ما، ندای ما، صدای کربلای ما"، "هیهات منّ الذّلة"، "موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت می شه"، "اگر امام زنده بود، شک نکنید با ما بود"،" ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما"،" بردار کیانوش آزاد باید گردد"،"زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "برنامه بیست و سی، حیله ی عمر و عاصی"،" بسیج دانشجویی ، لانه جاسوسیه" و ... سردادند.

نکته ی قابل توجه در این تجمع حضور پر تعداد و محسوس اعضای بسیج دانشگاه در بین دانشجویان بود که گویا به جنبش سبز پیوسته بودند! همچنین هنگامی که دانشجویان قصد حرکت به سمت سر در دانشگاه را داشتند نیروهای بسیج و حراست با سد کردن راه آن ها با بیان اینکه "ما هم مثل شما دانشجوییم و نگران حال شماییم و خودتان دیدید که وقتی تجمعات به سمت سردر دانشگاه ها کشیده شد چه برخوردی با دانشجویان شد" قصد داشتند مانع از تجمّع دانشجویان روبروی سردر شوند که دانشجویان بی توجّه به صحبت آن ها سر در دانشگاه را نیز با حضور خود سبز کردند.

شایان ذکر است که نیروهای بسیج و حراست با پارک کردن دو عدد اتوبوس روبروی سردر دانشگاه قصد داشتند مانع از دیده شدن تجمع دانشجویان توسّط مردم و پیوستن آن ها به دانشجویان شوند.

در پایان این مراسم دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت اعلام کردند که در صورت عدم آزادی فوری کامران آسا اعتراضات خود را در هفتۀ آینده نیز ادامه خواهند داد.

این تجمع در مقابل سر در دانشگاه علم وصنعت با ذکر فاتحه برای شادی روح شهید کیانوش آسا در ساعت ۱۳:۱۵ پایان یافت

متن گزارش برگرفته از توضیحات منتشر شده به همراه ۳ ویدیو اول و خبرنامه امیرکبیر

برادر کیانوش آزاد باید گردد


بسیج دانشجویی لانه ی جاسوسیه


ما دولت روز نمیخوایم، بسیج مزدور نمیخوایم
موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه