نصب پلاكاردهای "داریوش ممبینی را آزاد کنید" در خیابانهای شهر اهواز


همزمان در نقاط مختلف شهر اهواز، در اعتراض به بازداشت داریوش ممبینی، دهها پلاکارد توسط مردم با مضمون "ممبینی را آزاد کنید"، نصب گردیده است. داریوش ممبینی، عضو شورای شهر اهواز، دوم مهرماه امسال، پیش از کنفرانسی مطبوعاتی جهت افشای برخی تخلفات مقامات دولتی، بازداشت شد و طبق آخرین گزارش ها، وی در اعتراض به این امر، در بازداشتگاه دست به اعتصاب غذا زده است


دانلود
3gp 2mb - wmv 13mb

جهت بزرگ نمایی بر روی تصویر کلیک بفرماییدپست های مرتبط