روز قدس سبز

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

دیکتاتور، دیکتاتور این آخرین پیام است، جنبش سبز ایران، آمادهٔ قیام است

دانلود


دانلود

برادر رفته گر، محمود را بردار ببر

دانلود

حضور کروبی - کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه

دانلود
حضور کروبی - شعار کروبی باغیرت برس به داد ملت

دانلود

کروبی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن

دانلود

سلام بر منتظری، درود بر صانعی

دانلود

چه ایران چه غزه کشتن مردم بسه

دانلود

ما اهل کوفه نیستیم پول بگیریم بایستیم

دانلود

مادر شهید سهراب اعرابی در میان تظاهرکنندگان خیابان آزادی

دانلود

رویارويی مردم با نیروهای پلیس ضد شورش

دانلود

بسیجی حیا کن ، مفت خوری رو رها کن

دانلود

حملهٔ پلیس به مردم در روز قدس سبز
درگیری شدید میدان هفت تیر در روز قدس سبز
کوچولوی تظاهر کننده با علامت پیروزی در روز قدس سبز
مکالمات بیسیم نیروهای سرکوبگر در روز قدس سبز
مادر اشکان سهرابی در تظاهرات روز قدس سبز
آیت الله غفاری در تظاهرات روز قدس سبز
تهاجم لباس شخصی‌ها به مردم در روز قدس سبز
رویارویی یک شیر زن با لباس شخصی‌ چماق بدست
عدم همراهی مردم با شعارهای پخش شده در روز قدس سبز
روز قدس سبز - شیراز
روز قدس سبز - اصفهان
دروغگو ، دروغگو ، شصت و سه درصدت کو؟